Vår visjon - We'll take the lead.

Vår visjon er å forbli den mest profesjonelle netthandel-leverandøren i Norden, og løsningene vi utvikler og leverer skal brukes som referanse for nettbutikk-leverandører og eiere av nettbutikker rundt i hele verden. Vi skal også være foregangseksempel i å dele all den fagkompetansen vi tilegner oss. Som en del av dette skal vi bruke minimum 50% av våre ressurser på forskning og innovasjon.

Vår filosofi

Vår filosofi baserer seg 100% på sunt nordisk bondevett. Ved å styre alt fokus fremover og på å levere bunnsolide løsninger vil vi alltid være foran, og vi bruker aldri energi på å sammenligne oss med potensielle konkurrerende aktører - og fokuserer istedenfor på samarbeid.

Vi skal heller aldri ha pågående selgere som er ute etter å pushe produkter og tjenester. Istedenfor skal vi opplyse våre kunder gjennom konkrete anbefalinger basert på opparbeidet faktabasert kompetanse.

Vi skal være fullt oppdatert på- og i forkant på såkalte cutting edge trender slik at våre kunder kan konsentrere seg om det de gjør best - å selge og bistå sine kunder.

Det er også viktig å se på oss som en netthandel-leverandør mer enn en Magento-leverandør, der vi skal levere den til enhver tid beste netthandel-plattformen for våre kunder i vår region (Norden).

Vårt samfunnsansvar

Trollweb har et sterkt samfunnsansvar og jobber målrettet med å kunne gi tilbake til samfunnet og de ressursene vi bruker i så stor grad som overhodet mulig, både i form av økonomiske bidrag samt i form av bidrag til det enorme faglige miljøet vi har vår arbeidshverdag i og rundt. Vi tar også samfunnsmessig ansvar og støtter frivillige organisasjoner vi mener behøver økonomisk hjelp til å hjelpe andre. Les mer om vårt samfunnsansvar her.