Samfunnsansvar i Trollweb

Trollweb har et sterkt samfunnsansvar, og jobber målrettet med å kunne gi tilbake til samfunnet og de ressursene vi bruker i så stor grad som overhodet mulig, både i form av økonomiske bidrag samt i form av bidrag til det enorme faglige miljøet vi har vår arbeidshverdag i og rundt.

Trollweb er et norsk selskap med totalt 25 ansatte pr september 2015, fordelt mellom Trollweb Solutions AS lokalisert i Norge, Trollweb Solutions AB lokalisert i Sverige og Trollweb Solutions ApS i Danmark

Samfunnsansvar rettet mot Trollweb's fagområder:

 • Trollweb er fast medlem i NUUG (Norwegian Unix User Group), som er interesseorganisasjonen for fronting av Åpen Kildekode programvare, som Trollweb er storbruker av. Trollweb er både økonomisk- og faglig bidragsyter til NUUG
 • Trollweb er fast medlem i RIPE, som er den overordnede organisasjonen i Europa som styrer tildeling av IP-adresser og annet til alle ISPer (Internet Service Providers), inkludert Trollweb. RIPE- og hele internett som sådan, drives i prinsippet på dugnad, og RIPE får sine nødvendige inntekter basert på disse medlemsskapene
 • Trollweb gir løpende økonomisk støtte til frittstående Åpen Kildekode prosjekter rundt i verden. Så langt har vi donert over 80.000 kroner til Debian LTS Foundation, en av verdens største frivillige organisasjoner som utvikler og drifter Debian Linux, operativsystemet vi drifter alle våre kunder på. Siste bidrag var høsten 2015 på 40.000 kroner

I tillegg til faglig samfunnsansvar gir Trollweb blant annet bidrag til:

 • Fast fadderbarn gjennom Plan Norge over lang tid
 • Fast økonomisk støttespiller til Pøbelprosjektet i regi av Eddie Eidsvåg over lang tid
 • Samarbeid med Norges Blindeforbund i forhold til å sikre at teknologien vi utvikler er tilgjengelig for alle brukergrupper
 • Flere donasjoner til Wikipedia Foundation
 • Større økonomisk bidrag til hjelp av flyktninger på flukt fra krig og elendighet, blant annet 10.000 kroner høsten 2015 til Flyktninghjelpen

Ansatte og arbeidsmiljø

 • Alle i Trollweb er fast ansatte, og ingen har siden oppstarten i 2009 mistet jobben eller blitt permittert
 • Trollweb har en hektisk og krevende hverdag for sine ansatte, der alle i stor grad styrer sin egen arbeidsdag innenfor faste rammer, i et godt og faglig veldig sterkt miljø
 • Det arrangeres en årlig lengre felles utflukt, som kombineres med faglig- og sosialt innhold. Siste tur var til Chicago i USA og verdens største netthandel-konferanse IRCE

Sykefraværet i selskapene er ca 2%

Utplasseringsplass ift IKT studieretning. Siste elev som var utplassert var i 2013. I tillegg har vi tatt imot personer i arbeidspraksis.