Generelt

Organisasjonsnummer NO 918288066 MVA

Betalingsinfo

Kontonummer 15036028367
IBAN NO6315036028367
SWIFT/BIC DNBANOKK
Bank DNB
Adresse til bank DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Send fakturaer som EHF om mulig

Trollweb er registrert i ELMA-registeret og vi ønsker at alle inngående fakturaer til oss sendes inn som EHF-fakturaer. Les mer om EHF-faktering her